Het klinkt heel voor de hand liggend, een frisse school. Het is ook de naam voor een programma van eisen dat de overheid aan scholen oplegt. Het doel? Een bijdrage leveren aan een duurzame wereld met een energiezuinig, gezond en uiteraard duurzaam schoolgebouw. Op deze manier maken scholen een statement naar de leerlingen en de omgeving. Dat is de bedoeling althans. In de praktijk blijken de meeste scholen bepaald geen gezond binnenmilieu te hebben. Laat staan een laag energiegebruik. Dit moet dus snel verbeterd worden!

Het ‘frisse scholen’ programma

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Het programma heeft vijf speerpunten: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Al deze onderwerpen dragen een steentje bij aan het binnenmilieu van de school. Elk van de thema’s kent een zogenoemd ambitieniveau. Deze lopen van klasse C naar klasse A, waarbij C het basisniveau beschrijft en klasse A daar ver bovenuit stijgt. De manier waarop deze niveaus werken is dat elk volgende niveau een uitbreiding is. Niveau B is dus gelijk aan niveau C plus enkele aanvullende eisen.

Frisse scholen - energie

Utiliteitsgebouwen, waar scholen deel van uitmaken, zijn verplicht om een geldig energielabel te hebben. Dit label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Die prestatie wordt aangeduid met een letter, van G tot en met A++++. Ook hier geldt weer, G is de slechtste score, het gebouw heeft veel ruimte voor verbetering. A++++ is het best haalbare, er is nauwelijks ruimte om verder te besparen. Als een gebouw een energielabel krijgt dan is dit tien jaar geldig.

Frisse scholen - lucht

Een belangrijke factor in het binnenmilieu van een gebouw is de luchtkwaliteit. Hoe is het gesteld met de hoeveelheid zuurstof in het gebouw. Is er een gezonde luchtvochtigheid? Ventilatie speelt hier een belangrijke rol. Hoe zit de ventilatie van het gebouw in elkaar? Is er sprake van natuurlijke ventilatie of is er hulp in de vorm van een mechanisch ventilatiesysteem? De optelsom van al deze ventilatiemogelijkheden dragen bij aan een gezonde omgeving voor de leerlingen en leraren.

Frisse scholen - temperatuur

Om prettig in een (school)gebouw te vertoeven is het van belang dat er een aangename temperatuur heerst. Welke voorzieningen heeft het schoolgebouw om dit te bereiken? Of is er slechts sprake van een aan- en uit knop voor de verwarming? Bij moderne gebouwen zijn er vaak combinaties. Een warmte terugwin systeem in het ventilatiesysteem dat de warme lucht terugwint uit de lucht voordat deze afgezogen wordt. En dus warm naar buiten wordt geblazen. Deze teruggewonnen warmte kan gebruikt worden bij het verwarmen van het gebouw of het wordt omgezet in een andere vorm van energie.

Frisse scholen - licht

Lezen in boeken of schrijven, goed licht is een vereiste. Zonder licht kunnen we niets zien en dus geen opgaven maken. Binnen het schoolgebouw kennen we twee soorten licht. Natuurlijk licht, dat van buiten komt. En kunstmatig licht, waarbij de moderne gebouwen steeds meer terugvallen op energiezuinige led-verlichting.

Frisse scholen - geluid

Ten slotte het geluid. Dit lijkt een vreemde eend in de bijt, het is wel degelijk een factor die mede het comfort bepaalt in een schoolgebouw. Wanneer er bijvoorbeeld veel geluid van buiten hoorbaar is in het gebouw. Dan heeft dit een negatieve, storende invloed op de lessen die aan de gang zijn. Dit geldt ook voor contactgeluiden. Wanneer iemand door de gang loopt en iedere voetstap klinkt door in een aantal lokalen, dan is dat niet prettig.

Bouwkundige ingrepen

De manier waarop het gebouw is gebouwd heeft direct invloed op al deze vijf thema’s. Het verkeerde raamkozijn in een muur kan ervoor zorgen dat er teveel geluid van buiten het gebouw binnenkomt. Een te klein kozijn kan te weinig natuurlijk licht binnenlaten. Moderne kunststof of aluminium kozijnen met hoogrendements isolatieglas versterken de isolatiewaarde van het gebouw. Opgewekte warmte blijft in het gebouw in plaats van verlies door een koudebrug in het kozijn.

Voor nieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw is het, vanuit de optiek van het frisse scholen programma, heel interessant om naar de opbouw van de buitenschil van het gebouw te kijken. Schipper Kozijnen brengt ruim vijftig jaar ervaring aan tafel wanneer het over kozijnen, deuren en ramen gaat. Kunststof of aluminium, strak modern of zeer traditioneel, kozijnen in elke maat en vorm worden specifiek voor de klant samengesteld in alle denkbare kleuren. Ieder kozijn levert precies de juiste bijdrage voor de beste score in het frisse scholen programma.

Schipper Kozijnen en scholen

Wilt u ook een frisse school? Het renoveren van een schoolgebouw met kunststof of aluminium kozijnen is een groot project en een investering. Om uw school hierin te ontzorgen hebben we onderwijs specialisten die u kunnen voorzien van een persoonlijk advies afgestemd op uw wensen. Wat bieden we u?

  • Ontzorging tijdens het hele proces, van ontwerpfase tot oplevering
  • De montage wordt in overleg met de school uitgevoerd. Wij maken met elkaar een plan van aanpak om de lessen zo min mogelijk te verstoren, bijvoorbeeld tijdens de schoolvakantie.
  • Door ons maatwerk kunnen we goed inspringen op de wensen van zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker (leerkrachten en leerlingen)
  • We hebben alles onder één dak: van advisering en projectleiding tot eigen productie en montage
  • Een eigen onderhoud en reparatiedienst

Meer weten?

Stijlen en vormen, ventilatiemogelijkheden of isolatiewaarden, onze ervaren adviseurs kunnen hier alles over vertellen. Ook meer weten? Maak dan vandaag nog een afspraak.